KROOST – kindertherapie – Ouderbegeleiding – Vorming

Logo Kroost

Sociale vaardigheidstraining kinderen 8-12 jaar

Sociale vaardigheden zijn nodig om met andere kinderen te kunnen spelen, om vrienden te maken, om met verschillende mensen om te kunnen gaan.
Wanneer dit contact niet zo vlot verloopt, kan je als kind steeds meer alleen komen te staan. In de eerste plaats willen we kinderen ‘sterker’ en ‘weerbaarder’ maken door te werken aan hun zelfvertrouwen. Daarnaast willen we sociaal inzicht bijbrengen, kinderen bewuster maken van hun gedachten en handelen.

WERKWIJZE
Om kennis te maken starten we met een intakegesprek met jou/jullie en je kind. Dit om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van wat jouw kind nodig heeft en daarop in te kunnen spelen tijdens de training.

De training zelf bestaat uit een reeks van 7 sessies. In iedere sessie wordt er spelenderwijs geoefend rond een specifiek deelaspect van sociale vaardigheden bv. Hoe maak je nieuwe vrienden? Hoe kan je samenspelen en onderhandelen? Wat doe je als ze jou of een ander kind pesten?

Doorheen spelletjes, rollenspel, tekeningen, kleien, verbeelding- en fantasieoefeningen, en het vertellen van ervaringen, wordt elk kind uitgenodigd nieuwe vaardigheden te oefenen en weerbaarder te worden. Zo leren ze problemen zoveel mogelijk zelfstandig op te lossen en vooral: trots zijn op zichzelf!

Als ouder krijg je informatie mee over waar uw kind rond geoefend heeft en tips om je kind te ondersteunen. Na de volledige reeks is het de bedoeling dat kinderen het geleerde toepassen in hun dagelijkse leven.

Een aantal weken na deze training, voorzien we een evaluatiegesprek over deze training met jou/jullie als ouder(s). Wat heeft je kind bijgeleerd. Waar moet hij/zij verder mee oefenen? Hoe kan jij dit proces als ouder verder ondersteunen?

4 dagen in  juli 2024: 

  • 1 juli 2024 van 9.00 tot 14.30
  • 2 juli 2024 van 9.00 tot 14.30
  • 3 juli 2024 van 9.00 tot 14.30
  • 4 juli 2024 van 9.00 tot 13.00

De sociale vaardigheidstraining gaat door in de tuin van Kroost – Langveldstraat 4 – 2220 Heist-op-den-Berg

Prijs : 290 euro exclusief intake en evaluatiegesprekken met de ouders

Deze opleiding is ontwikkeld voor: 

Kinderen van 8 tot 12 jaar
• die weinig zelfvertrouwen hebben en/of bang zijn dat anderen hen niet leuk vinden.
• die verlegen zijn, die zich niet goed durven uiten of zichzelf niet durven laten zien.
• die gepest worden.
• die moeilijk vrienden maken en/of behouden.
• die moeite hebben met grenzen.
• die zich moeilijk aan spelregels kunnen houden en zo zichzelf buiten spel zetten .
• die anderen soms zelf plagen of pesten.
• die in het spel zelf alles willen bepalen.

We hanteren de leeftijdsgrenzen niet strikt. We kijken of je kind in de groep past.

De sociale vaardigheidstraining wordt gegeven door Lies Ledegen. – Integratieve Psychotherapeute en Ida Dom – Psychologe

Voor meer info over Lies Ledegen >>klik hier
Voor meer info over Ida Dom >>klik hier

Inschrijfformulier voor "Sociale vaardigheidstraining kinderen 8-12 jaar"

Ik wil graag mijn kind inschrijven voor de sociale vaardigheidstraining die doorgaat op 1 – 2 – 3 – 4 juli 2024 telkens van 9.00 tot 14.30.