KROOST – kindertherapie – Ouderbegeleiding – Vorming

Logo Kroost

WAT IS INTEGRATIEVE
KINDERTHERAPIE ?

We leren het kind zichzelf helpen

Kinderen doen wat ze doen

We gaan ervan uit dat kinderen redenen hebben om te doen wat ze doen. We gaan samen op zoek wat er aan de hand is en hoe een kind zichzelf kan leren helpen. We zetten diverse technieken in, die telkens vertrekken vanuit de taal van het kind zelf. Dat kan zijn via tekenen, knutselen, verzamelen, dansen, spelen of samen aan de slag gaan.
We werken ervaringsgericht en vertrekken vanuit wat het kind wil gaan doen, welke materialen het kiest of welke spelkeuzes het maakt. We kijken vanuit verschillende therapeutische kaders naar je kind.

Ontwikkelingskader

We kijken hoe de ontwikkeling van je kind is gelopen en waar je kind eventueel mee worstelt.
We kijken ook vanuit een hechtingsbril hoe je kind heeft geleerd om zich sociaal en emotioneel te verhouden tot anderen. Het kan ook zijn dat we indien nodig doorverwijzen voor een diagnose.

De geschiedenis van je kind

Een kind kan in zijn leven soms zware hindernissen moeten overwinnen. We kijken wat er nodig is om pijnlijke gebeurtenissen een plek te geven. We werken samen rond gevoelens herkennen, woorden geven aan je beleving, emoties tonen en reguleren.

Stress en lichamelijke signalen

Kinderen zijn net zoals volwassenen minder of meer ontvankelijk om stress op te slaan.
Hun lichaam weet het, onthoudt het en laat zien dat het moeilijk gaat.
We kijken wat de draaglast is van het kind en hoe we samen met het kind tot meer draagkracht kunnen groeien.

Signaalgedrag

Als kinderen lastig gedrag stellen, is dat een signaal dat het niet goed gaat met hen.
We zoeken uit wat er achter het gedrag van het kind zit, welke behoeften maken dat het kind niet anders kan dan ons dit gedrag te tonen. Tegelijk werken we ook aan begrenzing van dit gedrag, zodat het kind -ondanks de pijn- ook leert zich aan te passen aan het samen leven met anderen.

De leefwereld en netwerk van het kind

Het helpt vaak niet dat we als opvoeders een oplossing aandragen. Het is belangrijk dat een kind allereerst zichzelf leert begrijpen. Om dit te kunnen, is een samenwerking met de ouders van wezenlijk belang. Zij zijn immers degenen die het kind het beste kennen. Pas als het kind zijn eigen gebruiksaanwijzing heeft gevonden, zal het deze kunnen inzetten. Pas dan kan het vanuit zijn eigen kracht en energie doorgroeien en zichzelf als goed en stevig ervaren, thuis, op school en in de wereld.