KROOST – kindertherapie – Ouderbegeleiding – Vorming

Logo Kroost

Ouders begrijpen, ouders begrenzen
in een diverse samenleving

In deze training gaan we praktijkgericht aan de slag . We oefenen in het communiceren met ouders over hun kinderen. De kinderen waarvoor wij zorgen, zijn het liefste wat de ouders ons toevertrouwen. 
Ouders kunnen dan ook heel gevoelig reageren als het over ‘hun’ kinderen gaat. Deze gevoeligheden oppikken en er goed mee leren omgaan, dat is waar het om gaat in deze training.

Maar even goed moeten we werken aan de begrenzing in ons contact met ouders. We gaan uit van zeven basisvaardigheden : contact maken, je doel van het gesprek vasthouden, spreken vanuit observatie, positieve krachten van het kind benoemen, leiding nemen en geven , in een gesprek de juiste afstand bewaren om ons stevig te voelen in onze rol als begeleider, het gesprek afronden, nabespreken met collega’s.

Deze training kan in 1 of 2 dagdelen gegeven worden

Data samen te overleggen.

Lokatie samen te bepalen.

Deze opleiding is ontwikkeld voor kindbegeleiders, opvang KDV en BKO.

De opleiding “Ouders begrijpen, Ouders begrenzen” wordt gegeven door Lies Ledegen. – Integratieve Psychotherapeute 

Voor meer info over Lies Ledegen >>klik hier

Het tarief voor deze training is op aanvraag.