welkom anderstalige kinderen


Nieuw! Cultuurbeschouwing in de klas , elke dag het hele jaar door ! 


Woorden geven aan superdiversiteit in onze klassen.

 

Omschrijving

Bij cultuurbeschouwing zijn er vele wegen om gelijkenissen en verschillen te ontdekken en te benoemen met de bedoeling om samenhang te creëren.

Het uitgangspunt van deze vorming is dat we aan de slag gaan met en vanuit wat kinderen aan verschillen inbrengen.

We werken met een kaart en een kompas, een methode ontwikkeld voor basisscholen.


Leerkrachten doen alle moeite om nieuwe kinderen een veilig plekje te geven in de klas, maar dit loopt niet altijd vanzelf. Vaak zijn er meerder barrières te overwinnen. Alle kinderen zijn de kinderen van hun ouders en brengen hun ‘anders’ zijn mee in de klas.

Daarom spreken we ook over de loyaliteiten waardoor kinderen zich vaak gebonden voelen aan de waarden van hun ouders. Hoe kunnen we deze herkennen en tegelijk kinderen stimuleren in een open en nieuwsgierige houding naar het ‘andere’ van elk kind in onze klas? Hoe bouwen kinderen aan hun identiteit?

Met verhalen geef je woorden aan het anders zijn van elk kind, aan het leren omgaan met elkaars verschillen zonder oordeel.

 

Doelgroep

Leerkrachten basisonderwijs, leerkrachten levensbeschouwelijke vakken, zorgleerkrachten.Trainer

Lies Ledegen en Patricia Otte ( leerkracht en auteur van het boek:' Wegwijzer cultuurbeschouwing Op wandel met een kaart Onderweg met een kompas.'


Data & locatie


Andere data op aanvraag


Info en inschrijvingen

info@kroost.be