waardenopvoeding


Waardenopvoeding binnen een school

Hoe kinderen stimuleren in respect voor diversiteit èn rekening houdend met hun loyaliteit?

 

Omschrijving

Vroeger wisten kinderen nog wat mocht en niet mocht, wat hoorde en niet hoorde, ... vroeger is een veelgehoorde verzuchting.

Het is allemaal zoveel ingewikkelder geworden. Er komen vele invloeden vanuit verschillende gezinsvormen, vanuit verschillende culturen.


Waardenopvoeding doen we de hele dag door, in klasgesprekjes, bij het filosoferen, in de levensbeschouwelijke vakken, … Je hoort de vragen en uitspraken van kinderen. Je vermoedt wat sommige ouders daarvan vinden. Je hebt je eigen ideeën. Je bent het eens met de visie van de school, maar … hoe breng je dat allemaal samen in de context van een klas?


Vaak toont zich dat van zelf, andere keren zit je met de handen in het haar. ‘Hoe moet ik hierop reageren?‘ of ‘Had ik niet beter ...?’


• We kijken minzaam naar onze rugzak en naar die van anderen.

• We kijken naar de morele ontwikkeling bij kinderen.

• We kijken naar hoe kinderen loyaal zijn aan hun opvoedingscontext.

• We oefenen met de dilemma’s die we tegen komen.

• We gaan actief aan de slag vanuit verhalen en prentenboeken, de methode ‘de kracht van 8’.


Hoe kunnen we ondanks de nadruk op emotie-educatie, eigen ideeën, ... toch ook duidelijk een verschil maken tussen voelen, denken en mogen doen of mogen zeggen over.


Doelgroep

Leerkrachten lagere school en leerkrachten kleuteronderwijs, zorgbegeleiders, zorgcoördinatoren, leerkrachten bijzonder onderwijs, clb-medewerkers, opvoeders, begeleiders van de buitenschoolse kinderopvang, ...


Trainer

Lies Ledegen


Data & locatie

Data op aanvraag.


Info en inschrijvingen

info@kroost.be