sociale vaardigheidstraining


Sociale vaardigheidstraining

Voor 8 tot 12 jarigen  aan de start van de zomervakantie: 5,6,7,8 juli 2021 te Heist-op-den-Berg
  

 

Omschrijving

Sociale vaardigheden zijn nodig om met andere kinderen te kunnen spelen, om vrienden te maken, om met verschillende mensen om te kunnen gaan.

Wanneer dit contact niet zo vlot verloopt, kan je als kind steeds meer alleen komen te staan. In de eerste plaats willen we kinderen ‘sterker’ en ‘weerbaarder’ maken door te werken aan hun zelfvertrouwen. Daarnaast willen we sociaal inzicht bijbrengen, kinderen bewuster maken van hun gedachten en handelen.


Werkwijze

Om kennis te maken starten we met een intakegesprek met jou/jullie en je kind. Dit om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van wat jouw kind nodig heeft en daarop in te kunnen spelen tijdens de training.


De training zelf bestaat uit een reeks van 7 sessies. In iedere sessie wordt er spelenderwijs geoefend rond een specifiek deelaspect van sociale vaardigheden bv. Hoe maak je nieuwe vrienden? Hoe kan je samenspelen en onderhandelen? Wat doe je als ze jou of een ander kind pesten?


Doorheen spelletjes, rollenspel, tekeningen, kleien, verbeelding- en fantasieoefeningen, en het vertellen van ervaringen, wordt elk kind uitgenodigd nieuwe vaardigheden te oefenen en weerbaarder te worden. Zo leren ze problemen zoveel mogelijk zelfstandig op te lossen en vooral: trots zijn op zichzelf!


Als ouder krijg je informatie mee over waar uw kind rond geoefend heeft en tips om je kind te ondersteunen. Na de volledige reeks is het de bedoeling dat kinderen het geleerde toepassen in hun dagelijkse leven.


Een aantal weken na deze training, voorzien we een evaluatiegesprek over deze training met jou/jullie als ouder(s). Wat heeft je kind bijgeleerd. Waar moet hij/zij verder mee oefenen? Hoe kan jij dit proces als ouder verder ondersteunen?


Doelgroep

Kinderen van 8 tot 12 jaar

• die weinig zelfvertrouwen hebben en/of bang zijn dat anderen hen niet leuk vinden.

• die verlegen zijn, die zich niet goed durven uiten of zichzelf niet durven laten zien.

• die gepest worden.

• die moeilijk vrienden maken en/of behouden.

• die moeite hebben met grenzen.

• die zich moeilijk aan spelregels kunnen houden en zo zichzelf buiten spel zetten .

• die anderen soms zelf plagen of pesten.

• die in het spel zelf alles willen bepalen.


We hanteren de leeftijdsgrenzen niet strikt. We kijken of je kind in de groep past.


Trainer

Lies Ledegen - Ida Dom


Data & locatie

Van maandag 5 juli tot donderdag 8 juli 2021


In de tuin van praktijk Kroost, Langveldstraat 4, 2220 Heist-op-den-Berg


Info en inschrijvingen

info@kroost.be

Deze training loopt snel vol, dus er vlug bij zijn is de boodschap!