scheiding ouders - begeleiders


Kinderen en de (vecht)scheiding van hun ouders

Hoe kinderen zich verscheurd kunnen voelen in de strijd van hun ouders

 

Omschrijving

Ben jij ook vaak bezorgd over de vele kinderen die opgroeien in een gebroken nest , over de vele nieuwe gezinssamenstellingen en hoe deze kinderen de scheidingen van hun ouders kunnen verwerken?


In deze nascholing  gaan we dieper in op de rol die je als leerkracht kan hebben in het proces van het kind dat met (echt)scheiding te maken krijgt.

We gaan concreet aan de slag met creatieve werkvormen, prentenboeken en oefenen in woorden geven. We wisselen uit hoe we met schoolfeesten, oudercontacten, bepaalde feesten als moederdag, vaderdag, Nieuwjaar, … omgaan.

Hoe kunnen we het kind steunen in het ‘mogen loyaal zijn’ aan beide ouders?


Ouders gaan niet zomaar scheiden, want ook voor hen is dit heel ingrijpend.

Maar als de scheiding een gevecht wordt dan is het voor kinderen heel moeilijk. Zij hebben vele angsten en vele vragen. Ze piekeren ook over hun ouders.

Als wij het kunnen opbrengen om ons niet veroordelend op te stellen naar de ouders, dan scheelt dit, ook in het contact met het kind.


Doelgroep

Leerkrachten kleuter- en lager onderwijs, zorgbegeleiders, begeleiders uit de kinderopvang, opvoeders, thuis(zorg)begeleiders, opvoedingsondersteuners, zorgcoördinatoren, directies.


Trainer

Lies Ledegen


Data & locatie

Op aanvraag.


Info en inschrijvingen

info@kroost.be