respect eigenheid


Respect voor ieders eigenheid

 

Omschrijving

Kinderen leren in de kinderopvang, op school, … open te staan voor anderen en hun manier van zijn en leven. Ze kunnen daardoor ervaren dat het een plek is waar ze erbij horen, ongeacht afkomst, geloofsovertuiging, beperking, levensstijl, gezinsvorm enzovoort.


Kinderen kijken veel meer naar wat je doet dan naar wat je zegt.

Alle kindbegeleiders, leerkrachten worden dan ook uitgedaagd om zelf in hun houding onbevooroordeeld te kijken naar kinderen, ouders en collega’s.

Dit lijkt makkelijker dan het is. In deze nascholing gaan we met dit gegeven aan de slag.


We reiken verschillende tools aan om met het team te leren stil staan bij onze ‘eigen rugzak’ en minzaam te kunnen kijken naar de rugzak van anderen.

We gebruiken het kader van de morele ontwikkeling en de sociale ontwikkeling om te kijken hoe kinderen maar ook volwassenen kunnen groeien in een respectvolle houding.

Daarnaast spreken we over loyaliteiten, want alle kinderen zijn kinderen van hun ouders en brengen hun ’anders’ zijn in; in de groep.

Hoe kunnen we kinderen stimuleren in een open en nieuwsgierige houding naar het ‘andere’ van elk kind in onze groep? 


Met verhalen geef je woorden aan het anders zijn van elk kind, aan het leren omgaan met elkaars verschillen zonder oordeel.


We gaan dan ook praktijkgericht aan de slag met enkele verhalen.


Doelgroep

Begleiders in de kinderopvang, leerkrachten basisonderwijs, teams, directies, coördinatoren en al wie met mensen en kinderen werkt.


Trainer

Lies Ledegen


Data & locatie

Op aanvraag


Info en inschrijvingen

info@kroost.be