respect diversiteit


NIEUW!  Respect voor diversiteit

Onderling respectvolle houding tegenover kinderen, ouders, collega’s, ...

 

Omschrijving

Onze scholen, kinderopvangen, settings van de bijzondere jeugdzorg, … willen kinderen leren omgaan met de maatschappelijke diversiteit. Kinderen leren er open te staan voor anderen en hun manier van zijn en leven. Ze kunnen daardoor ervaren dat het een plek is waar ze erbij horen, ongeacht afkomst, beperking, levensstijl, gezinsvorm enzovoort.


En kinderen kijken veel meer naar wat je doet dan naar wat je zegt.

Alle leerkrachten, begeleiders worden dan ook uitgedaagd om zelf in hun houding onbevooroordeeld te kijken naar kinderen, ouders en collega’s.

Dit lijkt makkelijker dan het is. In deze nascholing gaan we met dit gegeven aan de slag.

We reiken verschillende tools aan om met het team te leren stil staan bij onze ‘eigen rugzak’ en minzaam te kunnen kijken naar de rugzak van anderen.


Doelgroep

Directies, coördinatoren, teams, leerkrachten, kindbegeleiders en al wie met mensen en kinderen werkt.


Trainer

Lies Ledegen - Ida Dom


Data & locatie

Op aanvraag


Info en inschrijvingen

info@kroost.be