praten met kinderen - ouders


Praten met kinderen … hoe doe je dat?

Oudertraining geïnspireerd vanuit de integratieve kindertherapie.

 

Omschrijving

 "Onze kinderen opvoeden, het is een hele klus !!"


... en dan willen we ook nog graag dat ze zich goed in hun vel voelen

èn komen vertellen wanneer er hen iets dwars zit.

Hoe doe je dat als ouder?

Met een groep van ouders gaan we een vijftal keer samen aan de slag. 

We zoeken uit hoe kinderen communiceren

en hoe we hen kunnen helpen om hierin te groeien.

Hoe zorg je ervoor dat je kind zijn verhaal kwijt kan en zich geholpen voelt?


In de cursus leer je een aantal communicatietechnieken die makkelijk hanteerbaar zijn in je contact met kinderen tot twaalf jaar. Ze zijn erop gericht om de achterliggende gevoelens en reacties van het kind beter te begrijpen.

We reiken ook een kader aan waarbij het duidelijk wordt waarom een kind dat zich niet goed in zijn vel voelt boosheid kan tonen ofwel

zich verstopt achter een muurtje. Dit afwerende gedrag is een signaal. Als ouder leer je  om dit op te pikken en erover te praten met je kind.


De training is praktijkgericht. Er wordt in kleine groepjes geoefend met de eigen thuis- en/of werksituatie als uitgangspunt.


Programma:

-Basis van communicatie: Hoe kan je kind zich begrepen voelen?

-Hoe kan je kinderen begrenzen?

-Wat met heftige gevoelens? Wat is de functie van die gevoelens en hoe kinderen leren die gepast te tonen?

-Wat doen we als kinderen ons niet tonen wat ze voelen maar zich achter een muurtje verstoppen?

-Wat is de invloed van de bagage uit onze kindertijd ?Doelgroep  

Ouders die beter met hun kind(eren) willen communiceren en zo bepaalde opvoedingsproblemen gemakkelijker kunnen oplossen, en/of iedereen die beroepshalve geïnteresseerd is in het verbeteren en verdiepen van contact met kinderen.


Trainer

Lies Ledegen en/of Ida Dom 


Data & locatie

5 avonden: Donderdagen  14, 28 september, 5, 19 oktober en 9 november 2023  te Heist-op-den-Berg.

Van 20.00u tot 22.15 u 

Sporthal Lostraat 48 A    2220  Heist op den Berg.Bijdrage

240 euro per persoon en 360 per ouderpaar


Info en inschrijvingen

info@kroost.be