praten met kinderen - begeleiders


Praten met kinderen die het moeilijk hebben… hoe doe je dat?

Meer oog voor de binnenwereld van kinderen.

 

Omschrijving

Als leerkrachten willen we zo graag dat kinderen zich goed in hun vel voelen en dat ze komen vertellen wanneer hen iets dwars zit. Maar hoe kan je kinderen uitnodigen tot praten en wat als een kind jou iets moeilijk komt vertellen. Wat als een kind weigert om iets te doen? Zolang je niet precies weet wat er in het hoofd van het kind omgaat, kan je er immers niet achter komen wat zijn gedrag stuurt. Hoe kan je het kind aanzetten om door te gaan in zijn of haar verhaal?

Kinderen komen niet vanzelf tot communiceren. Ze hebben er onze hulp bij nodig. Uit onderzoek blijkt dat het kunnen woorden geven en afstand nemen van je gedrag, je voelen, je denken een zeer belangrijke vaardigheid is om vanuit zelfvertrouwen in de wereld te staan.


In de training gaan we praktijkgericht aan de slag en leren we een aantal communicatietechnieken die makkelijk hanteerbaar zijn in je contact met kinderen.

Ze zijn erop gericht om de achterliggende gevoelens en reacties van het kind beter te begrijpen en tegelijk het gedrag te begrenzen waar nodig.


We reiken een kader aan waarbij het duidelijk wordt waarom een kind dat emotioneel is, eerder boosheid kan tonen of zich verstopt achter een muurtje. Dit afwerende gedrag maakt ons duidelijk dat het kind vastloopt. Hoe kan je dit kind helpen met het signaalgedrag?

Voor kinderen die niet zo verbaal ingesteld zijn, bieden we een aantal andere technieken zoals praatpapieren, tekenen, kleien, ... die aanzetten kunnen geven aan kinderen en leerkrachten om samen te kijken naar wat moeilijk loopt.


Na deze drie dagen ontvang je een certificaat ‘Emotionele communicatie’.


De technieken komen uit de integratieve kindertherapeutische communicatie, ontwikkeld door Charlotte Visch.

'Leerkrachten zijn gebaat bij het besef dat een verstandig kinderhoofd maar optimaal kan functioneren mits een vreugdevol kinderhart en dat overeenkomstig aandacht besteden aan zowel cognitief als emotioneel welzijn van een kind belangrijk is om de eigen inspanningen ten volle te laten renderen.' (Uit Pasteels & Mortelmans, 2013, Scheiden in meervoud, p. 325).


Doelgroep

Voor leerkrachten lager onderwijs en kleuteronderwijs 4-5 jarigen, voor zorgbegeleiders, clb-medewerkers, directeuren, kindercoachen en andere kindbegeleiders.


Trainer

Lies Ledegen


Data & locatie

Woensdagen 19 januari, 2 en 16 februari 2022 te Vorselaar DONCHE 

9u tot 12u


 Donchecentrum -Thomas More te Vorselaar


Andere data op aanvraag


Op aanvraag voor begeleiders van de opvang en diverse professionals


Info en inschrijvingen

info@kroost.be