Pipa

Heb jij misschien een (h)echt plekje voor mij?

Aan de slag vanuit het prentenboek 'Pipa vindt een weg'.

 

Omschrijving

Uit recent onderzoek komt meer en meer het belang naar voren van een veilige hechting als basis voor een gezonde emotionele en sociale ontwikkeling en het daarbij behorende gedrag.

Het hechtingsproces start vanaf de eerste momenten in een kinderleven en in die zin zijn kinderen zeer afhankelijk van de mate waarin hun ouders erin slagen om zich te richten op de behoeftes van hun kinderen.

Maar soms moeten kinderen in hun leven leren omgaan met het gegeven dat hun ouder(s) (al dan niet tijdelijk) niet voor hen kunnen zorgen. Gelukkig zijn er helpende manieren om deze kinderen te ondersteunen in hun groot worden, er zijn internaten, pleeggezinnen, adoptiegezinnen, grootouders, residenties voor de jeugdzorg, ...

Het gedrag dat deze kinderen ons laten zien is vaak gekoppeld aan hun verlieservaring, maar het gedrag maakt vaak dat we daardoor de pijn niet meer zien waar dit kind mee kampt.

Hoe verloopt zo'n hechtingsproces? Hoe kunnen we deze kinderen ondersteunen in hun proces? Hoe kunnen we een troostproces voor henzelf op gang brengen, zodat deze kinderen kunnen groeien en kunnen herstellen? Hoe kunnen we hen ondersteunen in hun hechting naar ons als leerkracht, naar leeftijdsgenoten?

We schetsen een kader en gaan aan de slag vanuit een prentenboek en leren hoe je van daaruit met concrete werkmiddelen tot een proces kan komen met een kind waarbij het kind vanuit een hechtingsgedrag stuurbaar wordt en troost kan aanvaarden voor zijn pijn.

Pipa vindt op zijn eigen manier een antwoord op het gemis. Hij smult gretig van het lekkere eten in het berenhol, hij verzamelt alle spulletjes die hij vindt en maakt zo een veilig plekje voor zichzelf. Hij verzint er op los en schept zijn eigen beeld als antwoord op de onvoorspelbare wereld.

We gaan aan de slag vanuit het kinderboek en leren hoe je van daaruit met concrete werkmiddelen tot een troostproces kan komen met kinderen. Deze concrete doe-dingen zijn ook bij het boek in een leidraad geschreven en makkelijk afprintbaar gemaakt zodat het door kinderen zelf kan gehanteerd worden. We reiken dus ook dingen aan om in een groep met het boek te werken, immers alle kinderen kampen wel eens met verlies.


Doelgroep

Pleegouders, adoptieouders, leerkrachten, contextbegeleiders en opvoeders van internaten, instellingen uit de bijzondere jeugdzorg etc.


Trainer

Lies Ledegen


Data & locatie

Op aanvraag.


Info en inschrijvingen

info@kroost.be