ouders begrijpen


Ouders begrijpen - ouders begrenzen


 

Omschrijving

In deze training gaan we praktijkgericht aan de slag.

We oefenen in het communiceren met ouders over hun kinderen.

De kinderen waarvoor wij zorgen, zijn ‘het liefste' wat ouders ons toevertrouwen.

Ouders kunnen dan ook heel gevoelig reageren als het over ‘hun' kinderen gaat. Deze gevoeligheden oppikken en er goed mee leren omgaan. Dat is waar het om gaat in deze training.

We gebruiken een kader om te oefenen met de multidiversiteit die onze klassen binnen komt.


We gaan uit van 7 basisvaardigheden: contact maken, je doel van het gesprek vasthouden, spreken vanuit ‘eigen' observaties, de positieve krachten van het kind benoemen, leiding nemen en geven in een gesprek en daarbij de juiste afstand bewaren om ons stevig te voelen in onze rol als begeleider, om uiteindelijk het gesprek goed te kunnen afronden en te kunnen nabespreken met collega's.Doelgroep

Leerkrachten kleuter- en lager onderwijs, zorgbegeleiders, begeleiders uit de kinderopvang, opvoeders, thuis(zorg)begeleiders, opvoedingsondersteuners, zorgcoördinatoren, directies, ...


Trainer

Lies Ledegen


Data & locatie


Donderdag 9 december 21 te Vorselaar. Donche

Van 9.00u tot 15.30 u


Mogelijk op aanvraag voor een pedagogische studiedag of voor kinderdagverblijven, onthaalouders. Ook mogelijk in woonzorgcentra in contact met familie. 


Info en inschrijvingen

info@kroost.be