moeilijk leerlinggedrag


 Detecteren en ombuigen van moeilijk gedrag

 

Omschrijving

Een kind doet anderen steeds weer pijn, een ander kind is licht ontvlambaar en ontploft om de haverklap ... Hoe blijven we dit allemaal managen?

Elk kind is anders en heeft een andere aanpak nodig. Daarom bestaat er ook niet één methode die een antwoord kan bieden.


We gaan in deze sessie inzoomen op verschillende manieren van reageren als een kind moeilijk gedrag stelt.


- We kunnen uitzoeken waarmee het gedrag te maken heeft zodat het kind, als het zijn echt gevoel kan tonen, zijn gedrag niet meer nodig heeft als signaal. 


- We kunnen kinderen ondersteunen in het uiten van hun emoties op een gepaste manier. We gaan concreet oefenen met een aantal non-verbale methodes

  zodat we kinderen stap voor stap leren om hun emoties te kanaliseren.We werken met concrete voorbeelden uit de klas- en schoolpraktijk.


Doelgroep:

-Leerkrachten kleuters , zorgcoördinatoren, directies,...

Donderdag 8 oktober 2020 te Vorselaar

9u tot 15.30u


-Leerkrachten  lager onderwijs, zorgcoördinatoren, directies, ...

Donderdag 25 februari 2021 te Vorselaar

En op aanvraag voor pedagogische studiedagen , BKO nascholingen


Trainer

Lies Ledegen

Andere data op aanvraag


Info en inschrijvingen

info@kroost.be