moeilijk leerlinggedrag


 Detecteren en ombuigen van moeilijk gedrag

 Nieuw : Ook als groeitraject voor de school te boeken ! 

 

Omschrijving

Een kind doet anderen steeds weer pijn, een ander kind is licht ontvlambaar en ontploft om de haverklap ... Hoe blijven we dit allemaal managen?

Elk kind is anders en heeft een andere aanpak nodig. Daarom bestaat er ook niet één methode die een antwoord kan bieden.


We gaan in deze sessie inzoomen op verschillende manieren van reageren als een kind moeilijk gedrag stelt.


- We kunnen uitzoeken waarmee het gedrag te maken heeft zodat het kind, als het zijn echt gevoel kan tonen, zijn gedrag niet meer nodig heeft als signaal. 


- We kunnen kinderen ondersteunen in het uiten van hun emoties op een gepaste manier. We gaan concreet oefenen met een aantal non-verbale methodes

  zodat we kinderen stap voor stap leren om hun emoties te kanaliseren.We werken met concrete voorbeelden uit de klas- en schoolpraktijk.


Doelgroep:

-Leerkrachten kleuters , zorgcoördinatoren, directies,...

Donderdag 2 december 21 te Vorselaar DONCHE

9u tot 15.30u


-Leerkrachten  lager onderwijs, zorgcoördinatoren, directies, ...

Donderdag 13 januari 2022 te Vorselaar


Een groeitraject voor de school

Stuur een paar ambasadeurs naar de nascholing en boek een pedagogische studiedag voor de implementatie.


Omdat elke school anders is, kan ik met de leerkrachten of zorgbegeleider deze studiedag specifieker  en op maat van de  school aanpassen.

Er kan daarna ook een opvolging zijn in de vorm van een coachtraject op de school zelf.


Los van de nascholing in donche 

Ook mogelijk op aanvraag voor pedagogische studiedagen , BKO nascholingen,...


Trainer

Lies Ledegen

Andere data op aanvraag


Info en inschrijvingen

info@kroost.be