Ouders en kids begrijpen en begrenzen , hoe doe je dat als leidinggevende?


Begrip opbrengen en begeleidend begrenzen  van je kinderen, ouders  op school

 Digitale en interactieve nascholing

 Ook als leerlijn voor school

 

Omschrijving

We starten vanuit een helder communicatiekader waarbij het duidelijk wordt waarom kinderen, maar ook ouders soms zo emotioneel reageren in een gesprek. Als directie of zorgleerkracht worden we vaak ingeschakeld als het contact tussen leerkracht en kind of tussen leerkracht en ouder niet vlot meer verloopt. Op dat moment voelen we dat kinderen of ouders in een afweerreactie zitten en zich terugtrekken. De start van zo’n herstelgesprek is dan ook niet makkelijk.

In deze vorming gaan we praktijkgericht aan de slag en leren we een aantal communicatietechnieken die makkelijk hanteerbaar zijn in jouw contact met kinderen en/of ouders. Ze zijn erop gericht de achterliggende gevoelens en reacties van het kind en of de ouders  beter te begrijpen en tegelijk het gedrag te begrenzen waar nodig.

We bekijken ook hoe je als directie of zorgleerkracht vanop meer afstand opnieuw de verbinding kan maken tussen ouders en leerkrachten. Als het over ouders gaat, is het goed om weten dat de kinderen waarvoor wij zorgen, ‘het liefste’ zijn wat ouders ons toevertrouwen. Ouders kunnen dan ook heel gevoelig reageren wanneer het over ‘hun' kinderen gaat. Deze gevoeligheden oppikken en er goed mee leren omgaan, dat is waar het om gaat. We gebruiken een kader om te oefenen met de multidiversiteit die onze klassen binnen komt. We hebben het over de loyaliteiten waarin mensen zich gebonden voelen aan hun rugzak en verbonden aan hun oorsprong.

We werken met ervaringen vanuit jullie praktijk. Doelgroep

Zorgcoördinatoren, directies, leidinggevenden kinderopvang.


Trainer

Lies Ledegen


Data & locatie

Vrijdag 21 januari 22 van 9u tot 12.30u Online

Donderdag 3 februari 22 van 9u tot 15.30 op de campus Thomas More Vorselaar Donche


Een leerlijn voor de school

Stuur een paar ambasadeurs naar de nascholing en boek een pedagogische studiedag voor de implementatie.


Omdat elke school anders is, kan ik met de leerkrachten of zorgbegeleider deze studiedag specifieker  en op maat van de  school aanpassen.

Er kan daarna ook een opvolging zijn in de vorm van een coachtraject op de school zelf.


Los van de nascholing in donche 

Ook mogelijk op aanvraag voor pedagogische studiedagen , BKO nascholingen,...Info en inschrijvingen

info@kroost.be