Vorming


Kroost verzorgt diverse vormingen voor kinderen, ouders, leerkrachten, opvang en al wie met kinderen werkt. Deze vormingen kunnen ook als lezingen gevraagd worden, voor ouderavonden op school, voor opvoedingswinkels of voor diverse doelgroepen. Vorming op aanvraag is mogelijk.

Voor ouders

Voor leerkrachten en begeleiders

Voor therapeuten

Communicatie

Verlies en hechting

Sociale vaardigheden

Ondersteuning in ontwikkeling

    


Team