ik kan dat niet


Ik kan dat niet

Hoe spreken met kinderen over leren in de eerste graad

 

Omschrijving

Kinderen uit de eerste graad van de basisschool komen meer en meer in de fase van meten en wegen.

Waar ze in de kleuterjaren nog veel meer ontwikkelden vanuit eigen initiatief, komen ze nu in een strakker ritme waarbij de leerkracht voor de taak staat de kinderen te begeleiden naar nieuwe leerinhouden als lezen, rekenen, schrijven .

We zoeken samen naar wat je tegenkomt in de klas aan boodschappen van kinderen waaruit blijkt dat ze twijfelen aan hun eigen kundigheid, waarbij je merkt dat ze zichzelf blokkeren in hun leerproces.

We bekijken hoe we kinderen kunnen leren omgaan met negatieve gedachten. Dit doen we door te oefenen met woorden geven en spreken met kinderen over hun leerprocessen, maar we gaan ook aan de slag met lichaamsgerichte oefeningen die hen helpen om te gaan met lichamelijke spanningen.


Makkelijke kledij gewenst.


Doelgroep

Leerkrachten 1ste en 2de leerjaar lager onderwijs, zorgbegeleiders


Trainer

Lies Ledegen


Data & locatie

Op aanvraag


Info en inschrijvingen

info@kroost.be