faalangst - begeleiders


Faalangst

Omgaan met faalangstige kinderen tussen 8 en 12 jaar

 

Omschrijving

Kinderen in de lagere school gaan meer en meer meten en wegen. Ze vergelijken zich met leeftijdsgenoten. Ze willen voldoen aan de verwachtingen, soms leidt dit tot faalangst. Tijdens deze dag gaan we dieper in op de betekenis van faalangst.


Faalangst is die angst die niet zozeer slaat op wat je nu moet doen, maar op de kans of de zekerheid dat het zal mislukken.


Faalangst is dus een vorm van angst die optreedt bij het leveren van te beoordelen prestaties, waarbij de concentratie op een mogelijke mislukking de aanwezige kennis en vaardigheden blokkeert.


Op school zijn we heel erg bezig met het nastreven van eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Daarvoor moeten we af en toe meten. Is dit meten van de kinderen nu slecht of niet in het licht van faalangst? Een eenduidig antwoord lijkt niet te bestaan. Het is immers belangrijk dat kinderen weten wat er van hen verwacht wordt en dat kinderen zichzelf als kundig kunnen ervaren.


Te veel vrijheid kan leiden tot onduidelijkheid. Te veel structuur en tijdsdruk kan leiden tot stress. Het is dus belangrijk om een juiste tussenweg te vinden.


Met dit gegeven gaan we in twee dagdelen aan de slag.

Hoe kunnen we met kinderen hierover praten, maar ook oog hebben voor hun lichamelijke processen als buikpijn, bibberen, rood worden, … en hoe kan je kinderen dan lichaamsgericht ondersteunen ?


Makkelijke kledij gewenst.


Doelgroep

Leerkrachten lagere school, zorgbegeleiders.


Trainer

Lies Ledegen


Data & locatie

Donderdag 6 februari 2020 te Vorselaar

9u tot 15.30u


Info en inschrijvingen

info@kroost.be