faalangst - begeleiders


Trauma,stress, angst  en faalangst

En hoe er in coronatijd een toename is ....

Nieuw: Ook mogelijk als groeitraject te boeken voor de school


Omschrijving

In een angstige tijd gaan kinderen op zoek naar controle... tegelijk zijn er in coronatijd net vele dingen die je niet onder controle hebt.

Kinderen staan erg onder druk in een wereld vol verandering.

In deze nascholing nemen we tijd om hierover ook een reflectie te maken en te kijken hoe we kinderen kunnen ondersteunen naar meer veerkracht om om te gaan met verandering , stress en faalangst.
Er is wel degelijk een toename van angsten te merken. We zoeken uit wat een traumakader is, hoe stress werkt en met welke angsten kinderen kampen. 

We verdiepen ons in faalangst.


Kinderen in de lagere school gaan meer en meer meten en wegen. Ze vergelijken zich met leeftijdsgenoten. Ze willen voldoen aan de verwachtingen, soms leidt dit tot faalangst. 


Faalangst is die angst die niet zozeer slaat op wat je nu moet doen, maar op de kans of de zekerheid dat het zal mislukken.


Faalangst is dus een vorm van angst die optreedt bij het leveren van te beoordelen prestaties, waarbij de concentratie op een mogelijke mislukking de aanwezige kennis en vaardigheden blokkeert.


Op school zijn we heel erg bezig met het nastreven van eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Daarvoor moeten we af en toe meten. Is dit meten van de kinderen nu slecht of niet in het licht van faalangst? Een eenduidig antwoord lijkt niet te bestaan. Het is immers belangrijk dat kinderen weten wat er van hen verwacht wordt en dat kinderen zichzelf als kundig kunnen ervaren.


Te veel vrijheid kan leiden tot onduidelijkheid. Te veel structuur en tijdsdruk kan leiden tot stress. Het is dus belangrijk om een juiste tussenweg te vinden.


Met dit gegeven gaan we in twee dagdelen aan de slag.

Hoe kunnen we met kinderen hierover praten, maar ook oog hebben voor hun lichamelijke processen als buikpijn, bibberen, rood worden, … en hoe kan je kinderen dan lichaamsgericht ondersteunen ?


Makkelijke kledij gewenst.Een groeitraject voor de school

Stuur een paar ambasadeurs naar de nascholing en boek een pedagogische studiedag voor de implementatie.


Omdat elke school anders is, kan ik met de leerkrachten of zorgbegeleider deze studiedag specifieker  en op maat van de  school aanpassen.

Er kan daarna ook een opvolging zijn in de vorm van een coachtraject op de school zelf.


Doelgroep

Leerkrachten lagere school, zorgbegeleiders.


Trainer

Lies Ledegen


Data & locatie

Donderdag 10 februari 2022 te Vorselaar

9u tot 15.30u


Info en inschrijvingen

info@kroost.be