Vorming

Kroost verzorgt diverse vormingen voor kinderen, ouders, leerkrachten, opvang en al wie met kinderen werkt. Deze vormingen kunnen ook als lezingen gevraagd worden, voor ouderavonden op school, voor opvoedingswinkels of voor diverse doelgroepen. Vorming op aanvraag is mogelijk.

Voor leerkrachten en begeleiders