verkennend gesprek


Wat is een verkennend gesprek?

 

Omschrijving

Wanneer jullie vragen naar een “verkennend gesprek” plannen we een eenmalig gesprek met jullie als ouders rond de hulpvraag die jullie hebben i.v.m. jullie kind.


We zoeken dan samen uit :

- wat jullie vraag is: we gaan samen op zoek naar wat jullie zorgen of waarom anderen jullie adviseerden om de stap naar begeleiding te zetten.

- waaruit ons aanbod bestaat: we stellen onze praktijk voor en wat we concreet voor jullie kind/gezin kunnen betekenen.


Als doelen van dit verkennend gesprek zien we:

- een eerste algemene inschatting van jullie bezorgdheid en de last die jullie kind ervaart

- het samen uitzoeken welke factoren hierin meespelen

- een eerste advies rond al dan niet verdere hulpverlening

- een antwoord op de vraag of jullie je kind verder individueel willen laten begeleiden in kroost

- indien nodig een gerichte doorverwijzing

- het bieden van informatie over onze praktijk en het aanbod aan individuele begeleiding voor jullie kind

- waar mogelijk al het geven van een advies over jullie aanpak als ouders


Dit verkennend gesprek kan gevolgd worden door verdere oudergesprekken, het afwachten van de wachtlijst of een gerichte doorverwijzing.