integratieve begeleiding


Wat is een integratieve ondersteuning?

 

Omschrijving

Integreren is samenvoegen van ideeën.


In integratieve therapie gaat het niet zozeer om oplossingen zoeken voor een wel overdacht omlijnd probleem. Maar veel meer gaan we in proces met je kind en met jullie als ouders. Er zijn immers veel krachten aan het werk die zowel meewerken als tegenwerken op het moment dat jullie een probleem ervaren.


Integratieve kindertherapie is een vrij recent ontwikkelde psychotherapie waarbij vanuit verschillende therapierichtingen ideeën worden samengevoegd tot een kindgerichte benadering. We spreken meer van groei in de begeleiding dan van oplossing of van heling.


Meestal zijn jullie als ouders bezorgd met betrekking tot een bepaald aspect bij je kind. In therapie vertrekken we vanuit jullie bezorgdheden en observaties, en gaan we daarnaast ook onderzoeken wat de klacht en de wens van jullie kind is. We bekijken verder op welke manier we vanuit deze klacht, bezorgdheden samen een weg kunnen gaan naar verandering/verbetering. Vaak is het een kwestie van het innerlijke weten van je kind aan te boren en ook de hulpbronnen die er zijn weer te activeren en te vergroten.


We stellen dus jullie kind centraal en werken vanuit de vragen en noden van jullie kind. We werken dus niet bepaald via een specifiek kant-en-klaar therapeutisch model. We gaan er immers vanuit dat er geen standaard acties of interventies zijn die we kunnen toepassen. Elk kind, elke klacht, elke vraag benaderen we anders want ieder is ook anders. Elk kind heeft een eigen geschiedenis, een eigen draagkracht en draaglast, eigen gedrag, ieder kind voelt anders en heeft een ander gezin, een andere oorsprong en een andere aanleg.


Kortom elk kind heeft nood aan een andere aanpak.


Prijs verkennend gesprek : 60 euro per sessie van 50'

Prijs therapeutische begeleiding van je kind: 60 euro per sessie van 50'


Er is terugbetaling van de diverse mutualiteiten, kijk voor dat bedrag op de site van de mutualiteit waar jullie bij aangesloten zijn.