individuele begeleiding


Wat beogen we in een individuele begeleiding?

 

Omschrijving


* Verkennende fase


Na een oudergesprek gaan we aan de slag met je kind. We plannen een vijftal sessies om samen met je kind zijn of haar klacht te verkennen.

Hierbij gaan we vooral werken vanuit de taal van het kind. We doen gesprekjes. We gaan spelen, knutselen of tekenen of kleien. We bouwen een huisje of vertrekken vanuit een verhaal of een gesprek. Doeka, onze hond, helpt soms ook mee in dit proces.


We vinden het belangrijk om te ontdekken wat er lastig is, maar zeker ook wat de kracht is van je kind om met deze soms moeilijke dingen om te gaan.

We vertrekken niet met gestandaardiseerde testen, we doen geen diagnoses.


* Begeleiding verdiepen


Na de verkennende fase organiseren we opnieuw een gesprek met jullie. We bereiden dit gesprek voor met je kind en bekijken wat voor hem of haar belangrijk is om aan jullie te vertellen. We bespreken met de ouders hoe we de behandeling verder willen zetten. Daarbij geven we ook advies over de aanpak thuis.

Na dit oudergesprek zetten we de individuele begeleiding verder en/of doen we ook regelmatige oudergesprekken om ook te werken aan de draagkracht van jullie als ouders.


* Diagnose


Soms kan het zijn dat we in contact met je kind merken dat een diagnose goed zou zijn voor je kind. In dat geval verwijzen we door naar een kinderpsychiater of een multidisciplinair team. We werken dan in overleg samen. Een diagnose is in die zin steeds ingebed in een therapeutisch proces.


* Afrondingsfase


Als de klacht van het kind verdwijnt en je kind zich weer beter voelt, werken we naar afronding. Ook dit doen we in overleg met je kind en jullie als ouders.

We sluiten de begeleiding af met een oudergesprek en een afscheidssessie met je kind.