Therapie & begeleiding

Maak je je zorgen over je kind of kreeg je de raad om contact op te nemen ...

Wat is ...


Integratieve kindertherapie

We beogen een integratieve ondersteuning en begeleiding van het kind en de ouders.  Er wordt gewerkt vanuit 6 verschillende invalshoeken die geintregreerd worden in de aanpak:


1. Zijn er lichamelijke klachten of aanleggestuurde problemen?

2. Heeft het kind te veel stress en/of beperkte draagkracht?

3. Is er een gedragsprobleem?

4. Zijn er onverwerkte gebeurtenissen waar het kind om rouwt?

5. Ervaart het kind steun in zijn leefwereld, school, gezin ... ?

6. Hoe staat het kind in het leven, wat denkt het kind, wat voelt het kind, wat wil het kind?

Info voor ouders


Hoe verloopt de begeleiding?

Voor een individuele begeleiding volgen we het volgende stramien:


1. De intakefase (1 à 2 sessies): Er wordt een intakegesprek georganiseerd met de ouder(s) om te bekijken wat moeilijk loopt.

2. De exploratiefase (5-tal sessies) : Er worden sessies georganiseerd met het kind individueel.  Aan de hand van spel, gesprek, expressie wordt de klacht van het kind uitgediept.

3. De behandelfase: er wordt een integratief behandelplan opgesteld, dat wordt besproken met de ouders.  Er wordt dan bekeken hoe er de komende tijd verder gewerkt wordt.


Als het nog niet helder is wat je hulpvraag precies is, kan je ook een afspraak maken voor een verkennend gesprek, een ouderbegeleiding zonder je kind of  je kan kiezen voor een oudertraining in groep.

Info voor kinderen


Heb je ergens last van?

Jij geeft aan op welke manier wij jou het beste kunnen helpen. Samen kijken we hoe jij het anders wil.

Je kan vertellen of wil je liever spelen, tekenen of kleien? Hou je van sprookjes, verkleden of ravotten met de hond? Het zijn allemaal manieren om te zeggen wat je dwars zit.


Voor jij bij ons komt, gaan we eerst met je ouders praten. Zij maken zich ook zorgen over jou.

Daarna kom jij bij ons, telkens een uurtje. Na een tijdje bespreken we met jou hoe het verder gaat, hoe vaak je wil komen of wat er nodig is.


Je kan me vertrouwen want ik heb beroepsgeheim. Dat wil zeggen dat ik niemand anders mag vertellen wat je me verteld hebt, tenzij jij dit zelf wilt


Hier kan je foto's bekijken.