depri - begeleiders


Hoe omgaan met depressieve gevoelens bij kinderen?

Ook kinderen hebben een dipje.

 

Omschrijving

In deze vormingsdag willen we dieper in gaan op hoe ook kinderen kampen met depressieve gevoelens. Lange tijd werden symptomen van depressie bij kinderen niet opgemerkt omdat het beeld van de zorgeloze kindertijd mensen blind maakt voor het affectieve lijden van kinderen. Maar ook kinderen kunnen zich wel degelijk hopeloos, lusteloos, heel droevig en levensmoe voelen.

We willen het niet zo zeer hebben over de diagnose ‘depressie’, maar we willen wel handvaten aanreiken om kinderen te leren omgaan met alle gevoelens om hen op die manier te behoeden voor depressie.

Tegelijk willen we het ook hebben over hoe bepaalde omstandigheden en stressvolle gebeurtenissen in een kinderleven oorzaak kunnen zijn tot het ontwikkelen van depressie.

Hoe kunnen we als professionelen voor het kind èn de ouders ondersteunend zijn bij het ontwikkelen van meer draagkracht?


Doelgroep

Leerkrachten basisschool, zorgbegeleiders, clb-medewerkers.


Trainer

Lies Ledegen


Data & locatie

Data op aanvraag.


Info en inschrijvingen

info@kroost.be